Ngôn ngữ Tiếng Nhật Tiếng Anh Sitemap
 

Dự Án Tiêu Biểu

 • Trang Chủ>
 • Thông Tin Công Ty>
 • Dự Án Tiêu Biểu
Tên Dự Án Sơ Lược Dự Án Môi Trường Quy Mô Thời Gian Từ Khóa
2010~
Bảo trì Homepage
Một Công Ty Thực Phẩm
Cập nhật, thay đổi thông tin, tạo trang mới theo yêu cầu
 • ・HTML
 • ・JavaScript
 • ・Adobe Photoshop
 • ・Flash
Bảo trì
1 Thành viên
Từ 11/2010 ~ đến nay
 • ・HP
 • ・Offshore
 • ・Hợp đồng
Phát triển hệ thống giáo dục trực tuyến
Một Công Ty Giáo Dục và Đào Tạo
Phát triển engine và nội dung khóa học trực tuyến bằng ứng dụng Web trên cả PC và iPad
 • ・HTML5
 • ・CSS3
 • ・SCORM1.2
PS~PT
5 Thành viên
Từ 3/2011 ~ 4/2012
 • ・iPad
 • ・Offshore
 • ・Hợp đồng
Phát triển hệ thống Authoring Tool
Một Trung Tâm Nghiên Cứu ở Mỹ
Hệ thống Authoring Tool là công cụ hỗ trợ tạo nội dung học trực tuyến
 • ・Flex
 • ・Java
 • ・MySQL
PS~PT
4 Thành viên
Từ 4/2011 ~ 10/2011
 • ・Java
 • ・Tool
 • ・Offshore
 • ・Nghiên cứu
Chuyển đổi hệ thống thống kê
Một Tổ Chức Của Nhật
Chuyển đổi hệ thống từ VB 6 sang VB .NET bởi vì hệ thống hiện hành không thể chạy trên môi trường Windows 7
 • ・VB.6
 • ・VB.Net
 • ・SQLServer 2008
PG~PT
4 Thành viên (ABV)
Từ 3/2011 ~ 4/2011
 • ・VB.Net
 • ・Tool
 • ・Offshore
 • ・Hợp đồng
Phát triển công cụ hiển thị dữ liệu trực quan
Một Tổ Chức Của Nhật
Dữ liệu trực quan GUI
 • ・HTML5
 • ・JavaScript
 • ・HTML
SA~ST
1 Thành viên (ABV)
Từ 10/2011 ~ 11/2011
 • ・HTML5
 • ・Tool
 • ・Offshore
 • ・Hợp đồng
Phát triển ứng dụng về giao diện cho máy tính bảng Android
Một Tổ Chức Của Nhật
Demo ứng dụng trên máy tính bảng Android
 • ・Java
 • ・Android
 • ・openGL
SA~ST
3 Thành viên (ABV)
Từ 11/2011 ~ 3/2012
 • ・Android
 • ・Tool
 • ・Offshore
 • ・Hợp đồng
Phát triển ứng dụng Android Decomail
Một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Internet
Gửi tin nhắn tới Facebook, Twitter có gắn thêm decomail
 • ・Java
 • ・Android
 • ・SNS API
SA~ST
3 Thành viên (ABV)
Từ 4/2012 ~ 8/2012
 • ・Android
 • ・Tool
 • ・Offshore
 • ・Hợp đồng
HP trên Smartphone
Một Công Ty Thực Phẩm
HP trên Smartphone
 • ・JavaScript
 • ・HTML5
 • ・CSS3
PG~PT
1 Thành viên
Từ 1/2012 ~ 2/ 2012
 • ・HP
 • ・Offshore
 • ・Hợp đồng
Làm mới Homepage
Một Tổ Chức Của Nhật
Xây dựng lại, làm mới HP
 • ・HTML
 • ・JavaScript
 • ・CSS
PG~PT
2 Thành viên
Từ 4/2011 ~ 5/2011
 • ・HP
 • ・Offshore
 • ・Hợp đồng
Phát triển ứng dụng 3D Live Wallpaper cho Android
Một Tổ Chức Của Nhật
Khách Hàng có thể tự do sáng tạo các khối 3D Live Wallpaper bằng hình ảnh của chính mình
 • ・Android
 • ・Java
 • ・openGL
PG~PT
2 Thành viên (ABV)
Từ 10/2012 ~ 3/2013
 • ・Android
 • ・Offshore
 • ・Nghiên cứu
Phát triển đồ thị dữ liệu trực quan
Một Công Ty Của Nhật
Trực quan dữ liệu bằng nhiều kiểu đồ thị
 • ・Flex
PG~PT
1 Thành viên
Từ 10/2012 ~ 1/2013
 • ・Flex
 • ・Graph
 • ・Offshore
 • ・Hợp đồng
Phát triển ứng dụng nhật ký trên Android Smartphone
Một Tổ Chức Của Nhật
Khách hàng có thể tự do tạo các hình ảnh, ghi chú, vẽ tay hàng ngày
 • ・Android
 • ・Java
PG~PT
2 Thành viên (ABV)
Từ 10/2012 ~ 3/2013
 • ・Android
 • ・Camera
 • ・Offshore
 • ・Nghiên cứu
SAM
Phầm mềm tự sản xuất
Ứng dụng cho phép tạo bản đồ và định vị đường đi
 • ・Android
 • ・Google Map
 • ・Java
SA~ST
2 Thành viên (ABV)
Từ 8/2013 ~ 10/2013
 • ・Android
 • ・Map
 • ・GPS
Ứng dụng quản lý doanh thu của máy bán hàng
Một Tổ Chức Của Nhật
Thu thập dữ liệu từ máy bán hàng và quản lý doanh thu
 • ・Android
 • ・Java
PS~IT
2 Thành viên (ABV)
Từ 12/2012 ~ 3/2013
 • ・Android
 • ・Offshore
 • ・Hợp đồng
Công cụ AR
Một Tổ Chức Của Nhật
Nhận dạng cây và hiển thị hoa anh đào nở bằng AR
 • ・AR
 • ・Android
 • ・Java
 • ・C++
 • ・JNI
UI~ST
2 Thành viên (ABV)
Từ 8/2013 ~ 9/2013
 • ・Android
 • ・AR
 • ・Offshore
 • ・Hợp đồng
2007~2010
Phát triển hệ thống Web Meeting
Một Trung Tâm Nghiên Cứu ở Mỹ
Hội nghị trực tuyến chỉ cần webcam và website
 • ・Flash
 • ・Action Script 2
SA~ST
5 Thành viên
Từ 11/2007 ~ 9/2010
 • ・Web
 • ・Flash
 • ・Offshore
 • ・Nghiên cứu
Phát triển công cụ trực quan
Một Trung Tâm Nghiên Cứu ở Mỹ
Phân tích / Theo dõi dữ liệu người dùng. Phân tích dữ liệu truy cập vào website. Trực quan hóa dữ liệu bằng đồ thị.
 • ・Flex
 • ・Action Script 3
SA~ST
2 Thành viên
Từ 4/2008 ~ 9/2011
 • ・Web
 • ・Flex
 • ・Offshore
 • ・Nghiên cứu
Phát triển công cụ kiểm tra Virtual Blade Server
Một Trung Tâm Nghiên Cứu
Phát triển công cụ kiểm tra Virtual Blade Server
 • ・Windows XP
 • ・C
 • ・Java
 • ・XML
SS~ST
2 Thành viên
Từ 4/2008 ~ 12/2008
 • ・Java
 • ・Tool
 • ・Onshore
 • ・Hợp đồng
Phát triển hệ thống in hóa đơn phân phối
Một Công Ty Thực Phẩm
Dựa vào dữ liệu từ máy chủ tiến hành in hóa đơn phân phối ở mỗi cửa hàng
 • ・Windows
 • ・SQLServer
 • ・VB.Net
PS~PT
2 Thành viên
- Từ 10/2008 ~ 12/2008 (Giai đoạn 1)
- Từ 10/2009 ~ 12/2009 (Giai đoạn 2)
 • ・VB.NET
 • ・RDB
 • ・Offshore
 • ・Hợp đồng
Phát triển hệ thống âm thanh xe hơi
Một Công Ty Chế Tạo
Module cho CD, module cho Radio, module cho Bluetooth
 • ・Windows XP
 • ・C
 • ・CA850
 • ・ID850QB
 • ・μITRON
PS~PT
1 Thành viên + 4 Kĩ thuật viên của AB
Từ 10/2008 ~ 4/2009
 • ・Embedded System
 • ・C
 • ・Onshore
 • ・Hợp đồng
Phát triển mô hình Robot
Một Trung Tâm Nghiên Cứu
Mô hình robot LEGO
 • ・Windows XP
 • ・C
 • ・MATLAB
 • ・LEGO Mindstorms NXT
PS~PT
1 Thành viên
Từ 3/2009 ~ 10/2009
 • ・Robot
 • ・MATLAB
 • ・Onshore
 • ・Biệt phái
Phát triển đa phương thức hỏi đáp thông minh (iPhone)
Trung Tâm Nghiên Cứu ở Mỹ
Tiến hành khai phát ứng dụng hỏi đáp thông minh với giao diện đa phương thức trên iPhone
 • ・Objective-C
 • ・MacOS-X
 • ・iPhone
 • ・Ubuntu
FD~ST
5 Thành viên
Từ 4/2009 ~ 3/2010
 • ・iPhone
 • ・Offshore
 • ・Nghiên cứu
Thuật toán chuyển động giao diện cho thế hệ điện thoại mới
Một Trung Tâm Nghiên Cứu
Module cảm biến, module cảm biến chuyển động, microcontroller firm, microcontroller driver, driver truyền dữ liệu dựa vào cơ thể người
 • ・Windows XP
 • ・Linux
 • ・C
 • ・C++
 • ・Java
 • ・VC++
 • ・GCC
 • ・Android
SS~ST
2 Thành viên
Từ 4/2009 ~ 10/2012
 • ・Android
 • ・Motion Sensor
 • ・Onshore
 • ・Biệt phái
Phát triển hệ thống giáo dục trực tuyến
Một Công Ty Giáo Dục và Đào Tạo
Thiết kế tài liệu phát triển eLearning, tạo nội dung eLearning cho hệ thống
 • ・Internet Navigware
 • ・Adobe Flash
 • ・Adobe Photoshop
 • ・MS Office
SS,ST (thực hiện bởi các thành viên tại Nhật)
PS~PT (thực hiện bởi ABV)
2 thành viên (Nhật)+6 thành viên (ABV)
Từ 4/2009 đến nay
 • ・eLearning
 • ・Flash
 • ・Onshore
 • ・Biệt phái
 • ・Offshore
 • ・Hợp đồng
Phát triển âm thanh thực bằng Flash
Một Viện Nghiên Cứu Ngôn Ngữ Quốc Gia
Sử dụng các components của Flash để phát âm thanh; hiển thị âm thanh dạng sóng âm thanh; kết nối âm thanh với video; ghi âm,… bằng hình thức web
 • ・Windows
 • ・CentOS
 • ・Flash CS4
 • ・Apache
 • ・PHP
PS~PT
5 Thành viên
Từ 5/2009 ~ 7/2009
 • ・Sound
 • ・Flash
 • ・Offshore
 • ・Contract
Bảo trì hệ thống web
Một Ngân Hàng Lớn
Cập nhật, thay đổi thông tin, tạo trang mới theo yêu cầu
 • ・HTML
 • ・Perl
 • ・JavaScript
 • ・Adobe Photoshop
Bảo trì
2 Thành viên
Từ 10/2009 đến nay
 • ・HP
 • ・Perl
 • ・Offshore
 • ・Hợp đồng
Phát triển web RIA (Rich Internet Application)
Một Công Ty Làm Web
Phát triển các công cụ web nội bộ như cải tiến qui trình nghiệp vụ, quản lý đàm phán. Trực quan hóa bằng dashboard (Adobe Flex)
 • ・BlazeDS
 • ・Tomcat
 • ・Adobe Flex
 • ・Action Script
 • ・PHP
FD~ST
1 Thành viên
Từ 4/2009 ~ 3/2010
 • ・RIA
 • ・Flex
 • ・Onshore
 • ・Biệt phái
Phát triển Restaurant Mining (iPhone/iPad)
Một Trung Tâm Nghiên Cứu ở Mỹ
Tìm kiếm nhà hàng trên iPhone/iPad
 • ・Objective-C
 • ・MacOS-X
 • ・iPhone/iPad
 • ・Ubuntu
FD~ST
2 Thành viên
Từ 10/2009 ~ 3/2011
 • ・iPhone/iPad
 • ・Offshore
 • ・Nghiên cứu