Ngôn ngữ Tiếng Nhật Tiếng Anh Sitemap
 

Lịch Sử Phát Triển

  • Trang Chủ>
  • Thông Tin Công Ty>
  • Lịch Sử Phát Triển
2012 Tháng 4 Phát triển ứng dụng liên quan đến mạng xã hội
2011 Tháng 12 Bắt đầu phát triển các ứng dụng trên Android
2010 Tháng 11 Phát triển các phần mềm hỗ trợ học trực tuyến trên PC, Ipad
Tháng 10 Tăng vốn điều lệ lên $500,000
2009 Tháng 1 Cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ lên $400,000
2008 Tháng 10 Phối hợp với FLM tổ chức Hội thảo về Quản lí dự án tại trường Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh
Đưa 2 nhân viên của công ty sang Nhật học tập và làm việc
Tháng 4 Phát triển hệ thống phân tích Web log
2007 Tháng 11 Đưa 5 nhân viên của công ty sang Nhật học tập và làm việc
Phát triển hệ thống Web meeting
Tháng 7 Tiến hành dự án Test vận hành Tool quản lý dự án của FLM
Tháng 6 Đưa 4 nhân viên của công ty sang Nhật học tập và làm việc
Tháng 4 Thành lập Công ty TNHH ACT BRAIN VIỆT NAM