Ngôn ngữ Tiếng Nhật Tiếng Anh Sitemap
 

Thể Chế Phát Triển

Phát triển phần mềm offshore


Thể chế phát triển tại ABV

Thể chế phát triển tại ABV

Nhóm tổ chức công việc sẽ làm việc trực tiếp với khách hàng. Đây là nhóm gồm những thành viên có khả năng tiếng Nhật và kinh nghiệm làm việc lâu năm. Nhóm không chỉ có trách nhiệm làm việc trực tiếp với khách hàng mà còn lên kế hoạch cho dự án, điều phối nhân sự phù hợp, rà soát chất lượng công việc trong các công đoạn, kiểm tra trước khi giao hàng... nhằm cung cấp cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất.

Thể chế phát triển thông qua công ty mẹ tại Nhật

Thể chế phát triển thông qua công ty mẹ tại Nhật

Về mặt chi phí và kỹ thuật thì các kỹ sư Việt Nam có nhiều ưu điểm, nhưng mà cũng không thể nói rằng không có sự khác biệt giữa kỹ sư Việt Nam và kỹ sư Nhật. Đặc biệt là việc xác nhận yêu cầu các dự án có nghiệp vụ phức tạp, các dự án đặc thù của khách hàng thì cần phải họp hội nhiều lần cho nên với các kỹ sư Việt Nam với khả năng tiếng Nhật N1, N2 đi chăng nữa cũng gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, với những khách hàng không yên tâm khi giao tiếp và ký hợp đồng với công ty nước ngoài thì sẽ được các kỹ sư công ty mẹ - Act Brain hỗ trợ. Khách hàng sẽ ký hợp đồng và làm việc trực tiếp với các kỹ sư Act Brain, điều này không khác gì việc đặt hàng với một công ty Nhật thông thường. Act Brain sẽ cung cấp những dịch vụ khai thác tối đa những ưu điểm của offshore.

Hợp đồng dạng nghiên cứu

Hàng tháng hợp đồng dạng cố định số người và số tiền sẽ được kí. Một nhóm những thành viên phù hợp với chuyên môn cần thiết sẽ được lập ra để chuyên xử lí các yêu cầu của cùng một khách hàng. Nhóm này sẽ làm quen dần nghiệp vụ và giao tiếp của khách hàng đó, cho nên năng suất làm việc sẽ được tăng lên.

Biệt phái kỹ sư Việt Nam

Với những khách hàng mà yêu cầu kỹ sư cần có thời gian ở nơi làm việc của họ để nắm bắt kỹ thuật, nắm bắt yêu cầu thì kỹ sư Việt Nam sẽ được biệt phái sang Nhật. Cơ cấu nhân sự để làm việc sẽ được đối ứng linh hoạt tùy vào nhu cầu của khách hàng nên xin đừng ngại trong việc thảo luận với chúng tôi.